Food Categories

Yōshoku

Bistro Beaux (15)

Unagi

Toku (25)

Bento Box/Set Menu

Kagura - Downtown (25) Kagura - Gardena (10) Toku (25)

Tonkatsu

Kagura - Torrance (12) Kagura - El Segundo (18) Kagura - Gardena (10) Kimukatsu-Sawtelle (2)

Sushi

Kagura - Downtown (25) Kagura - El Segundo (18) Toku (25)

Sashimi/Seafood

Kagura - Torrance (12) Kagura - El Segundo (18) Bistro Beaux (15)

Japangu

FREE
VIEW